Dansk spørgsmål

De mest interessante spørgsmål og vores svar på dem. Nu er det nemt at finde den mest interessante information på mindst mulig tid. Vi er glade for at kunne hjælpe dig.

Kan du komme i fængsel for at være medskyldig?

Derfor er straffen for at være medvirkende til forbrydelsen efter kendsgerningen mindre, end hvis du var medskyldig til forbrydelsen før eller mens den blev begået. En medvirkende til en forbrydelse kan risikere en bøde på op til $5.000 og/eller op til et år i et amtsfængsel.

Relaterede spørgsmål:
Hvad er præsidentens opgaver?
Præsidenten var tillagt en række pligter og beføjelser, herunder at forhandle traktater med udenlandske regeringer, underskrive loven eller nedlægge veto mod lovgivning vedtaget af Kongressen, udnævnelse af højtstående medlemmer af den udøvende magt og alle dommere i det føderale retsvæsen og tjene som øverstbefalende i chef for de væbnede
Hvad kaldes medlemmer af et kongeligt hof?
Marquess, Marchionesse. Jarl, grevinde. Viscount, Viscountesse. Baron, Baronesse. Se flere arvelige vesteuropæiske adelstitler.
Hvor mange demokrater er der i Senatet 2018?
Partisansammensætning Blandt de 33 Klasse 1-senatssæder, der var optaget til regulært valg i 2018, blev treogtyve holdt af demokrater, to af uafhængige, der holdt kaukus med Senatets demokrater, og otte af republikanere. Partisan sammensætning
Hvad er skønsbeføjelser i det strafferetlige system?
Diskretion i strafferetlige systemer. Diskretion defineres som magten eller retten til at bestemme eller handle efter ens egen vurdering. Selvom skøn er en nøglekomponent til retshåndhævelse, er de fleste skønsmæssige afgørelser baseret på forseelser eller trafikhåndhævelse.
Hvad var den dyreste orkan?
Den dyreste tropiske cyklon, der er registreret i Atlanterhavet, holdes i fællesskab af orkanerne Katrina og Harvey, som begge resulterede i cirka 125 milliarder dollars i ejendomsskade i løbet af det år, de opstod. Et flertal af de dyreste atlantiske orkaner i den registrerede historie har toppet som store orkaner.
Hvad var Floridas rolle i den spansk-amerikanske krig?
I 1898 fokuserede den nationale opmærksomhed på Florida, da den spansk-amerikanske krig begyndte. Florida lå kun 90 miles fra øen Cuba og var hjemsted for en stor cubansk immigrantbefolkning. Havnebyen Tampa fungerede som det primære iscenesættelsesområde for de amerikanske tropper på vej til krigen i Cuba.