Dansk spørgsmål

De mest interessante spørgsmål og vores svar på dem. Nu er det nemt at finde den mest interessante information på mindst mulig tid. Vi er glade for at kunne hjælpe dig.

Hvor mange iranske flygtninge er der i Storbritannien?
Langt de fleste iranere i Storbritannien ankom efter den iranske revolution i 1979. I de følgende fem år ankom der anslået 8.000 iranske asylansøgere til landet. 1981-folketællingen viste 28.617 personer født i Iran (18.132 mænd, 10.485 kvinder).
Hvordan var den romerske militærstruktur?
Hærens grundstruktur er som følger: Contubernium (teltgruppe): bestod af 8 mand. Centuria (århundrede): bestod af 10 contubernium med i alt 80 mand kommanderet af en centurion. Kohorter (kohorte): omfattede 6 centuriae eller i alt 480 kæmpende mænd, eksklusive officerer.
Hvornår blev Johnson rigsret?
24. februar 1868
Hvad hedder det, når det er solskin, men regner?
En solbyger eller solbyger er et meteorologisk fænomen, hvor der falder regn, mens solen skinner. En solbyge er normalt resultatet af ledsagende vinde forbundet med en regnstorm nogle gange miles væk, der blæser de luftbårne regndråber ind i et område, hvor der ikke er skyer, og forårsager derfor en solbyge.
Kan en dommer tilsidesætte en dommer?
Når en part gør indsigelse, vil sagen blive overdraget til en dommer. Dommeren kan gennemføre en høring, tage yderligere beviser eller henvise sagen tilbage til dommeren for en ny retssag. Dommeren vil være enig (opretholde), være uenig (tilsidesætte) eller ændre dommerens afgørelse og afgive en endelig dom.
Hvad er de forskellige former for delegation?
Delegering involverer følgende tre elementer: Tildeling af ansvar: Bemyndigelse: Oprettelse af ansvarlighed: Generel eller specifik delegering: Formel eller uformel delegering: Sidevejsdelegering: Reserveret myndighed og delegeret myndighed: Vilje til at uddelegere: Delegation involverer følgende tre elementer: Tildeling af ansvar : Bemyndigelse: Oprettelse af ansvarlighed: Generel eller specifik delegation: Formel eller uformel delegering: Sidevejsdelegering: Reserveret myndighed og delegeret myndighed: Villighed til at uddelegere:
Hvem dater Malia?
Rory Farquharson Rory Farquharson
Hvad er NPM-omfang?
Scopes er en måde at gruppere relaterede pakker på og påvirker også nogle få ting ved den måde, npm behandler pakken på. Hver npm bruger/organisation har deres eget omfang, og det er kun dig, der kan tilføje pakker i dit omfang. Det betyder, at du ikke behøver at bekymre dig om, at nogen tager dit pakkenavn foran dig.
Hvor meget af Krim er russisk?
Ifølge folketællingsresultatet er befolkningen i Krim føderale distrikt 2. 2844 millioner mennesker. Den etniske sammensætning er som følger: Russere: 1, 49 millioner (65, 3 %), ukrainere: 0, 35 millioner (15, 1 %), Krim-tatarer: 0, 24 millioner (12, 0 %).