Dansk spørgsmål

De mest interessante spørgsmål og vores svar på dem. Nu er det nemt at finde den mest interessante information på mindst mulig tid. Vi er glade for at kunne hjælpe dig.

Er FM-sendere lovlige i Storbritannien?
Ofcom meddelte i dag, at brugen af ​​visse FM-sendere med lav effekt, som trådløst forbinder MP3-afspillere og andre personlige lydenheder til radioer og underholdningssystemer i bilen, vil være lovlig til brug i Storbritannien fra den 8. december 2006. Reglerne angiver tekniske specifikationer for FM-sendere.
Hvilken rang er Harry Bosch?
Romanserie Roman Rank #01 The Black Echo (1992) Detektiv III #02 The Black Ice (1993) Detective III #03 The Concrete Blonde (1994) Detective III #04 The Last Coyote (1995) På ufrivillig stressorlov fra LAPD Hollywood Division Romanserie Roman Rank #01 The Black Echo (1992) Detektiv III #02 The Black Ice (1993) Detective III #03 The Concrete Blonde (1994) Detective III #04 The Last Coyote (1995) På ufrivillig stressorlov fra LAPD Hollywood Division
Kan du skyde nogen med en kniv?
En kniv er et våben, der er i stand til at påføre død eller alvorlig legemsbeskadigelse; det er således "Dødelig Kraft". En person med en kniv kan dræbe nogen. En kniv er et våben, der er i stand til at påføre død eller alvorlig legemsbeskadigelse; det er således "Dødelig Kraft". En person med en kniv kan dræbe nogen.
Hvor kan isen ikke gå hen?
De steder, som ICE har vurderet som følsomme, er: skoler, daginstitutioner, børnehaver, folkeskoler og gymnasier, gymnasier og universiteter og kendte skolebusstoppesteder i perioder, hvor skolebørn er til stede ved stoppestedet. sundhedsfaciliteter, såsom hospitaler og lægekontorer.
Hvad er den juridiske definition af materiale?
Søg Juridiske termer og definitioner relevante og væsentlige. I en retssag skelnes "materielle beviser" fra fuldstændig irrelevante eller af så ringe betydning, at retten enten vil ignorere det, dømme det uvæsentligt, hvis der gøres indsigelse mod, eller ikke tillade længerevarende vidnesbyrd om en sådan sag. Søg i juridiske termer og definitioner
Skal jeg vise mit ID på is?
"Hvis du er statsborger, har ICE ingen grund til at tilbageholde dig," sagde Gottesman, direktør for universitetets Immigrant Justice Clinic. Mens borgere ikke kan tilbageholdes, kan en person tilbageholdes, hvis statsborgerskab ikke umiddelbart kan bevises med pas, vælger-id-kort, fødselsattest eller anden dokumentation.
Hvor mange bander er der i San Diego?
Byen San Diego har mere end 4.100 bandemedlemmer fordelt på 91 bander. Tallene stammer fra San Diego Politis bandeundersøgelser af løjtnant Keith Lucas.
Forhindrer love kriminalitet?
Love forhindrer ikke forbrydelser. Vi kan lovgive alle de straffelove, vi ønsker, men der vil stadig være bankrøverier og spritkørsel og mord. Vi vedtager love, der ikke forhindrer disse handlinger i at finde sted, men snarere for at sikre, at der er meget høje omkostninger ved at begå dem.
Hvad er fast strafudmåling?
En fast straf er en straf på fængsel i en bestemt eller minimumsperiode, der er fastsat ved lov. En dømt person kunne afsone mere end den fastsatte straf, men ikke mindre. Faktiske grænser for en fast straf fastsættes på det tidspunkt, hvor straffen afsiges. De betragtes som strenge love.